معرفی و دانلود اپلیکیشن دنایلند دنایلند توانسته با ارائه اپلیکیشن جامع راهکارهای مناسبی را در اختیار گردشگران و صاحبان صنایع دستی و بانوان صاحب کسب و کارهای خانگی، قرار دهد. این اپلیکیشن علاوه بر راهگشا بودن در حوزه گردشگری می‌تواند به بانوان هر شهر در خرید و فروش‌های روزانه خود و یا گشت و گزارها و تفریحات روزانه کمک کرده و براساس موقعیت مکانی افراد پیشنهادهایی در راستای نیازمندیشان ارائه ده تعداد اشتراک گزاری مطلب : 18
123مجموع 18 خبر
123مجموع 18 خبر
123مجموع 18 خبر
123مجموع 18 خبر